Групово преживяване

ЗАЩО да участвам в груповото приключение

За да могат моите големи ЦЕЛИ и МЕЧТИ да станат реалност

КАК това ще стане

 • Като преоткрия и пресъздам моята най-добра версия и разгърна потенциала си в четирите сфери на тийнейджърската интелигентност – умствена, физическа, емоционална и социална
 • Като уча много нови и интересни неща за себе си и другите
 • Като имам увереност в себе си и отстоявам мнението и идеите си
 • Като разбирам своите мисли, чувства и действия и създам работещите за мен навици
 • Като комуникирам успешно
 • Като успявам да управлявам времето и всичките си задачи и ангажименти
 • Като имам свои цели, стратегия, план и стъпки за постигането им
 • Като се забавлявам и създавам нови приятелства по време на приключението

КАКВО представлява приключението

 • Седмични онлайн групови срещи по 75 мин
 • Водени от сертифициран професионален коуч с опит в работата с тийнейджъри
 • Малка група от 6-8 ученика
 • Офлайн предизвикателства между срещите
 • Групови задачи
 • Система за проследяване на напредъка и успеха на участника
 • Възможност за 2 индивидуални срещи с обучителя

Мечтай смело, разгърни потенциала си и бъди ГОТОВ за БЪДЕЩЕТО днес, за да могат големите цели и мечти да станат реалност

Цена: 150 лв
Продължителност: 5 седмици
Времетраене: по 75 мин груповите срещи
Инструктор: Любомира Вуткова
Ниво на умения: За всички
Аудитория: тийнейджъри между 13 и 18